Fondtorget presenteras av

VÄRNA OM FONDTORGET

Fondtorget är under ombyggnation med Steg 1

 

VAD INNEBÄR STEG 1?

HÅRDARE KRAV FÖR ÖKAT KONSUMENTSKYDD

Ett trettiotal förändringar genomförs för att säkra kvalitet och transparens.

SKÄRPT TILLSYN

Steg 1 innebär ökad tillsyn för att säkerställa att fonderna lever upp till de nya kraven. Det innebär ett ökat samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

FONDERNA MÅSTE SÖKA NYTT TILLSTÅND

Steg 1 har inneburit att alla fonder fått söka nytt tillstånd för att verka på fondtorget.

STEG 1 ÄR BRA OCH NÖDVÄNDIGT

I enlighet med Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 så innebär dessa förändringar att fondtorget utvecklas och förbättras, medan grundprinciperna bakom systemet bevaras.

SAMMANFATTNING AV STEG 1

Bristerna på fondtorget är åtgärdade

REGERINGEN HOTAR VALFRIHETEN

Trots att två av tre svenskar vill ha möjligheten att själva välja fonder i premiepensionen arbetar regeringen aktivt för att begränsa möjligheten till egna val med Steg 2. 

STEG 2

Ett statligt fondurval ökar statens ansvar utan att förbättra för spararna och innebär risker för...

NÄRINGSLIVET
SPARARNA
POLITIKEN
Läs mer
Läs mer
Läs mer
 

Tid kvar att rädda fondtorget

Regeringen vill införa ett statligt fondurval

GRANSKNINGEN TAR TID
FÖRHASTAD TIDSPLAN
UTREDNINGEN
OM ETT STATLIGT FONDURVAL
PRESENTERAS
ETT STATLIGT FONDURVAL UPPHANDLAS
 

VÅRA FÖRSLAG

Hur borde Fondtorget hanteras?

Låt Steg 1 få effekt.

Utvärdera anslutna bolag, avkastning och hur fonderna på fondtorget kompletterar det nya, reformerade förvalsalternativet.

En utvärderingsperiod bör vara på minst fem år.

UTVÄRDERA

 

Några idéer för framtiden

VÅRA FÖRSLAG

OMSTART

Reformeringen av systemet borde markeras med en ”omstart”.

UPPMUNTRA AKTIVA VAL
Läs mer
UTVECKLA NYA VERKTYG
UTBILDA SPARARNA
Läs mer
Läs mer
ÖKA AVSÄTTNINGEN
Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev