VÄRNA OM FONDTORGET

Fondtorget är under ombyggnation med Steg 1

 

SAMMANFATTNING AV STEG 1

Bristerna på fondtorget är åtgärdade

STEG 1 ÄR BRA OCH NÖDVÄNDIGT

I enlighet med Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 så innebär dessa förändringar att fondtorget utvecklas och förbättras, medan grundprinciperna bakom systemet bevaras.

REGERINGEN HOTAR VALFRIHETEN MED STEG 2

Trots att två av tre svenskar vill ha möjligheten att själva välja fonder i premiepensionen arbetar regeringen aktivt för att begränsa möjligheten till egna val med Steg 2. 

KRITIK MOT UTREDNINGEN INFÖR STEG 2

Ett statligt fondurval löser inga problem utan skapar nya...

 

Regeringen vill införa ett statligt fondurval

ETT STATLIGT FONDURVAL UPPHANDLAS
FRAMLÄGGNING AV PROPOSITION
UTREDNINGEN
OM ETT STATLIGT FONDURVAL
PRESENTERADES
FÖRHASTAD TIDSPLAN
GRANSKNINGEN TAR TID

KRITISKA REMISSVAR

Remissinstanser som avstyrker Steg 2

Kritiska uttalanden från tunga remissinstanser

Tid kvar att rädda fondtorget

 

VÅRA FÖRSLAG

Hur borde Fondtorget hanteras?

Låt Steg 1 få effekt.

Utvärdera anslutna bolag, avkastning och hur fonderna på fondtorget kompletterar det nya, reformerade förvalsalternativet.

En utvärderingsperiod bör vara på minst fem år.

UTVÄRDERA

 

Några idéer för framtiden

VÅRA FÖRSLAG

OMSTART

Reformeringen av systemet borde markeras med en ”omstart”.

UPPMUNTRA AKTIVA VAL
Läs mer
UTVECKLA NYA VERKTYG
UTBILDA SPARARNA
Läs mer
Läs mer
ÖKA AVSÄTTNINGEN
Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fondtorget presenteras av