Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information om fondtorget. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.

För mer information vänligen kontakta oss.

*De personuppgifter som hanteras är ditt namn samt din mailadress. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke och uppgifterna kommer i så fall att omedelbart raderas. Personuppgifterna används för att hantera din prenumeration. Du har rätt att bl.a. begära tillgång till uppgifterna och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagens behandling strider mot regelverket.

Fondtorget presenteras av