SAMHÄLLS-NYTTAN

FAKTA OM SVERIGES VÄRLDSUNIKA FONDTORG

Vad är fondtorget?

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som är grunden i "Pensionspyramiden".

Sparande i premiepensionen innebär att du sparar till din egen pension. Till skillnad mot inkomstpensionen kan de pengar du avsätter till premiepensionen enbart användas för din egen pension.

En genomsnittlig sparare avsätter 2,5 procent av den pensionsgrundade inkomsten till premiepensionssystemet. 

 

Varje svensk som arbetat kan se deras exakta tillgångar på fondtorget. Idag uppgår den totala summan på fondtorget till runt 1 300 miljarder kronor.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida här.

Fondtorget är en viktig kapitalmarknadsfunktion

SVENSK KAPITALFÖRSÖRJNING
Läs mer
STÄRKER SVENSKA SMÅBOLAG
Läs mer
HÅLLBARA FONDER
Läs mer
AKTIVA & ANSVARSFULLA ÄGARE
Läs mer

POPULÄRT BLAND SVENSKARNA

Två av tre svenskar vill själva kunna välja fonder på fondtorget. Valfriheten är ännu viktigare bland yngre sparare (18-34 åringar) där 77 procent vill kunna välja själva.  

FONDTORGETS MÅL

Vid utformningen hade fondtorget fyra mål.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
BÄTTRE AVKASTNING
RISK-
SPRIDNING
FOLK-
BILDNING
VALFRIHET

FONDTORGETS MÅLUPPFYLLELSE

Fondtorget har nästan uppnått alla sina mål

 

MÅLUPPFYLLELSE - BÄTTRE AVKASTNING

Fondtorget har levererat hög avkastning

FONDTORGETS

VÄRDEUTVECKLING

Trots den senaste tidens osäkerhet på världens börser har värdeutvecklingen varit 7,2 procent per år i jämförelse med ca 3 procent per år för inkomstpensionen.

91 procent har haft en avkastning på sina premier på fondtorget som överstiger inkomstpensionens utveckling.

Förvalsalternativet AP7 Såfa har också haft en framgångsrik men riskabel placeringsstrategi med tidvis hög belåningsgrad. Hade förvalsalternativet utnyttjat sitt fulla belåningsmandat under tider av kraftiga börsnedgång hade det kunnat resultera i ödestigande konsekvenser för spararna.

Pensionsmyndigheten, månadsstatistik – fonder och fondsparande 2020-02-29

MÅLUPPFYLLELSE - RISKSPRIDNING

Många olika fondtyper från världens ledande fondförvaltare erbjuds på fondtorget.

MÅLUPPFYLLELSE - FOLKBILDNING

Andelen egenvalda portföljer var 2/3 vid systemets början. De aktiva valen har sedan dess minskat, delvis som följd av pensionsmyndighetens avtagande ambitioner.

MÅLUPPFYLLELSE - VALFRIHET

Ca 50% av spararna har en egenvald portfölj.

Ca 70% av kapitalet på fondtorget är placerat i en egenvald portfölj.

Norrby, Bengt (2018). Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2017. Stockholm: Pensionsmyndigheten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information om fondtorget. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.

För mer information vänligen kontakta oss.

*De personuppgifter som hanteras är ditt namn samt din mailadress. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke och uppgifterna kommer i så fall att omedelbart raderas. Personuppgifterna används för att hantera din prenumeration. Du har rätt att bl.a. begära tillgång till uppgifterna och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagens behandling strider mot regelverket.

Fondtorget presenteras av