SAMHÄLLS-NYTTAN

Vad är fondtorget?

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som är grunden i "Pensionspyramiden".

Sparande i premiepensionen innebär att du sparar till din egen pension. Till skillnad mot inkomstpensionen kan de pengar du avsätter till premiepensionen enbart användas för din egen pension.

En genomsnittlig sparare avsätter 2,5 procent av den pensionsgrundade inkomsten till premiepensionssystemet. 

 

Varje svensk som arbetat kan se deras exakta tillgångar på fondtorget. Idag uppgår den totala summan på fondtorget till runt 1 300 miljarder kronor.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida här.

Fondtorget är en viktig kapitalmarknadsfunktion

SVENSK KAPITALFÖRSÖRJNING
Läs mer
STÄRKER SVENSKA SMÅBOLAG
Läs mer
HÅLLBARA FONDER
Läs mer
AKTIVA & ANSVARSFULLA ÄGARE
Läs mer

POPULÄRT BLAND SVENSKARNA

Två av tre svenskar vill själva kunna välja fonder på fondtorget. Valfriheten är ännu viktigare bland yngre sparare (18-34 åringar) där 77 procent vill kunna välja själva.  

FONDTORGETS MÅL

Vid utformningen hade fondtorget fyra mål.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
BÄTTRE AVKASTNING
RISK-
SPRIDNING
FOLK-
BILDNING
VALFRIHET

FONDTORGETS MÅLUPPFYLLELSE

Fondtorget har nästan uppnått alla sina mål

 

MÅLUPPFYLLELSE - BÄTTRE AVKASTNING

Fondtorget har levererat hög avkastning

FONDTORGETS

VÄRDEUTVECKLING

MÅLUPPFYLLELSE - RISKSPRIDNING

Många olika fondtyper från världens ledande fondförvaltare erbjuds på fondtorget.

MÅLUPPFYLLELSE - FOLKBILDNING

Andelen egenvalda portföljer var 2/3 vid systemets början. De aktiva valen har sedan dess minskat, delvis som följd av pensionsmyndighetens avtagande ambitioner.

MÅLUPPFYLLELSE - VALFRIHET

Ca 50% av spararna har en egenvald portfölj.

Ca 70% av kapitalet på fondtorget är placerat i en egenvald portfölj.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fondtorget presenteras av